Ledstjärnor

SRF:s styrelse beslöt år 2000 att inrätta en ny utmärkelse kallad Årets Ledstjärna.

I nuvarande stadgar §3 sägs:

Till Ledstjärna kan styrelsen årligen uppmärksamma reumatolog i Sverige, som varit förebild och verkat på ett efterföljansvärt sätt. Styrelsen tillkännager sitt beslut vid årsmötet, då diplom utdelas.

ÅRETS LEDSTJÄRNA

2021 SRFs covidgrupp
(Katarina Almehed, Johan Askling, Cecilia Carlens, Inger Gjertsson, PerJohan Jakobsson, Meliha Kapetanovic, Lars Klareskog, Jon Lampa, Ulf Lindström)

2020 Sven Tegmark

2019 Annika Teleman

2018 Lars Klareskog

2017 Boel Mörck

2016 Carl Turesson

2015 Per Eriksson

2014 Ann-Marie Calander

2013 Sofia Ernestam

2012 Eva Baecklund

2011 Tomas Bremell

2010 Milad Rizk

2009 Ola Börjesson

2008 Roger Hesselstrand

2007 Lena Björnådal

2006 Jörgen Lysholm

2005 Tomas Weitoft

2004 Lisbet Söderlund

2003 Ido Leden

2002 Lars Sköldstam

2001 Staffan Lindblad

2000 Bengt Lindell