Medlemskap i Svensk Reumatologisk Förening

Svensk Reumatologisk Förening är en sammanslutning av läkare och forskare verksamma inom reumatologi eller på annat sätt intresserade personer. Föreningen utgör Svenska Läkaresällskapets sektion för reumatologi och är samtidigt en specialistförening inom Sveriges Läkarförbund. Genom olika utbildningsinsatser och forskningsfrämjande åtgärder vill föreningen verka för reumatologins utveckling och praktiska tillämpning.

Man kan ansöka om medlemskap som Ordinarie medlem (läkare som har av Socialstyrelsen godkänd läkarlegitimation och som är verksam inom ämnesområdet reumatologi) eller som Associerad medlem (andra personer som är verksamma inom ämnesområdet reumatologi, t. ex. medlem av annan sektion inom Svenska Läkaresällskapet eller andra professioner).
Associerad medlem äger inte rätt att delta i föreningens fackliga verksamhet, men kan delta i föreningens vetenskapliga program.

Om du vill ansöka om medlemskap ska du fylla i detta formulär.
Medlemsansökningar tas upp på nästkommande styrelsemöte (7 ggr/år) och efter att medlemskap beviljats informeras de nya medlemmarna per e-post. De nya medlemskapen publiceras i ReumaBulletinen.

Ordinarie medlemskap kostar 500 kr per år och innefattar prenumeration på ReumaBulletinen (5 ggr/år) och ReumaBulletinen Vetenskap (2 nummer/år) samt Scandinavian Journal of Rheumatology (6 ggr/år).

Associerat medlemskap kostar 300 kr per år och inkluderar prenumeration på ReumaBulletinen (5 nummer/år) och ReumaBulletinen Vetenskap (2 nummer/år).

ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och innehåller artiklar, reportage och information om aktiviteter inom reumatologivärlden. ReumaBulletinen Vetenskap är specialnummer om reumatologisk forskning.

Ändring av uppgifter
Om du redan är medlem i föreningen men vill göra en adressuppdatering eller ändra andra uppgifter, logga in längst upp på sidan.