Styrelsen

ceciliacarlens Cecilia Carlens
Lotta Ljung. RB nr 5, 2017, sid 9. Lotta Ljung

Vice ordförande

lotta.ljung@umu.se
Inger Gjertsson Inger Gjertsson

Vetenskaplig seketerare

inger.gjertsson@rheuma.gu.se
elisabet-lindqvist_bakgrund Elisabet Lindqvist
katarinaweb Katarina Almehed

Utbildningsansvarig

katarina.almehed@vgregion.se
Ylva Borgas. RB nr 5, 2017, sid 9. Ylva Borgas

Ledamot, representant för läkare under utbildning

ylvaborgas@gmail.com
John Svensson. RB nr 3, 2017, sid 9. John Svensson

Facklig sekreterare

john.svensson@lvn.se