Registergrupperna

Registergrupperna har ett tydligt uppdrag från SRF:s styrelse, som också utser ordförande. Ordförande bildar en grupp med representanter från de sex regionerna och eventuellt ytterligare någon intresserad. Samtliga medlemmar ska godkännas av styrelsen.

Registergrupperingarna har en mer permanent karaktär. De grupper som har en ekonomisk redovisningsskyldighet redovisar sitt arbete inklusive ekonomisk rapport till styrelsen en vecka före föreningsmötet, där det redovisas.