ARTIS

ARTIS står för AntiReumatisk Terapi I Sverige. Gruppens uppdrag är att för Svensk Reumatologisk Förenings räkning inhämta och redovisa behandlings- och biverkningsaspekter av biologiska läkemedel.

ARTIS-gruppens medlemmar

Södra regionen

Carl Turesson
Elisabet Lindqvist

VG-regionen

Ulf Lindström
Helena Forsblad D'elia

Sydöstra regionen

Christopher Sjöwall
Alf Kastbom

Stockholmsregionen

Aikaterini Chatzidionysiou

Uppsala-Örebro-regionen

Ann Knight

Norra regionen

Gerd-Marie Alenius
Anna Södergren

ARTIS/KI/LV

Lars Klareskog KI
Johan Askling KI
Nils Feltelius LV
Benedicte Delcoigne KI
Daniela Di Giuseppe KI
Thomas Frisell KI
Hannah Bower KI

SRQ

Lotta Ljung