ARTIS

ARTIS står för AntiReumatisk Terapi I Sverige. Gruppens uppdrag är att för Svensk Reumatologisk Förenings räkning inhämta och redovisa behandlings- och biverkningsaspekter av biologiska läkemedel.

ARTIS-gruppens medlemmar

Södra regionen

Carl Turesson
Elisabet Lindqvist

VG-regionen

Lennart Jacobsson

Sydöstra regionen

Christopher Sjöwall

Stockholmsregionen
Uppsala-Örebro-regionen

Eva Baecklund

Norra regionen

Helena Forsblad d’Elia
Solbritt Rantapää Dahlqvist

ARTIS/KI/LV

Lars Klareskog
Johan Askling
Nils Feltelius

SRQ

Ralph Nisell