SRQ

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) har uppdraget att för Svensk Reumatologisk Förenings räkning inhämta, utveckla och redovisa kvalitetsindikatorer och behandlingseffekter av antireumatisk behandling. I uppdraget ingår ett övergripande ansvar för att utbilda och bistå brukarna. Fler detaljer om SRQ och dess regelverk finns på srq.nu

Instruktioner och en mall för ansökan om uttag av registeruppgifter från SRQ för forskningsändamål hittar du här.

Kontaktuppgifter till SRQ:s kansli, styrgrupp och kvalitetsgrupp hittar du här.

    jan242024

    srq_rgb_strapline1