Reumatikerförbundet utlyser vårdforskningsstipendium

Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar

Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade
doktorander. Vi välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status. Forskningspartner i projektet är meriterande.

Sökande får endast vara huvudsökande i ett projekt. Det utgör inget hinder att vara medsökande i två andra projekt. Vårdforskningsanslag beviljas maximalt 3 gånger för samma projekt.

Ansökan ska göras på speciell blankett som finns på Reumatikerförbundets hemsida.

https://www.reumatikerforbundet.org/om-oss/forskning/forskare/ovriga-stiftelser-och-bidrag/

Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2019.

För mer information kontakta Forskningsavdelningen på Reumatikerförbundet
E-post: forskning@reumatiker.se