Reumatoid artrit och Sjögrens syndrom. Så kan patienterna minska risken för karies.

Tandläkare, odont dr och docent i kariologi Ulla Moberg Skiöld har tillsammans med Jukka H Meurman, prof, överläkare, Roland Jonsson, DMD, odont dr, prof emeritus och Dowen Birkhed, prof emeritus, skrivit en artikel om Rematoid artrit, Sjögrens syndrom och hur man kan minska risken för karies. För att läsa artikeln,  klicka här.

De autoimmuna sjukdomarna reumatoid artrit (RA) och Sjögrens syndrom (SS) medför en ökad kariesrisk på grund av muntorrhet, immunosuppression och nedsatt handfunktion. Det är angeläget att reumatologläkare tidigt i diagnosen remitterar patienten till tandvården för kariesriskbedömning och individuell kariesprevention.