SRF:s Utvecklingsdag

SRF:s Utvecklingsdag är en dag med fokus på verksamhetsutveckling och fortbildning. Utvecklingsdagen äger vanligtvis rum i slutet av november, i anslutning till Post-ACR.