Rösta nej till vårdval reumatologi – igen!

Vårdval Stockholm
Reumatikerförbundet, tillsammans med Svensk Reumatologisk förening skickar ut pressmeddelandet:

Drygt två år efter den förra omröstningen i regionfullmäktige väntas Region Stockholm ta ett nytt beslut om vårdval reumatologi i november i år. Den här gången har den blågröna majoriteten inte informerat berörda patientorganisationer, vårdprofession eller forskarna på KI om beslutet i förväg.

Företrädare för patienterna, Reumatikerförbundet, professionen, Svensk Reumatologisk förening, specialistsakkunnig, SPESAK, inom reumatologi i Region Stockholm och forskare vid Karolinska Institutet beklagar att vårdval reumatologi återigen blivit en fråga för regionfullmäktige, så kort tid efter den förra omröstningen. Varken patientföreträdare, profession, förvaltning eller forskare har önskat sig detta.

Läs hela Reumatikerförbundets pressmeddelande här