Addendum

Deckare/spänningsromaner

Alvtegen, Karin. Skam (1998), Skuld (2005), Skugga (2007). Om skam, skuld & livslögner i metaforisk form.

Jansson, Anna. Drömmen förde dig vilse (2010). Detta är Anna Janssons elfte bok om kriminalkommissarie Maria Wern och hennes kollegor. Boken är uppbyggd kring två huvudspår. Dels likheten med en gotländsk myt om vita havsfrun och dels frågan om hur M W skall förhålla sig, som en av de personligt inblandade/drabbade.

Nesser, Håkan. De ensamma (2010). Grundproblematik som i Maupassants Fettpärlan. Vem skall offras?

Nilsonne, Åsa. Smärtbäraren (2002). ”Smärtbäraren är en berättelse om en ung kvinna, Ada Zack, som har förmågan att gå in i andra kvinnors kroppar och ta över deras problem, övervikt, värk, smärta och rädsla. Hon lever en tid i kroppen, ställer allt till rätta, och lämnar sedan tillbaka den i mestadels perfekt skick.”

Wahlberg, Karin. Hon som tittade in (2003). Traditionell intrig, men initierad, suverän skildring av klinik i förfall till följd av inre stridigheter och totalt inkompetent klinikledning.

 

Biologihistoria, evolution och idéhistoria

Diamond, Jared. Vete, vapen, virus. Norstedts 1999.

Frostegård, Johan. Nästan allt om människan. Evolution, generna, moralen och lite till. KI, University Press 2008.

Holm, Ulla. Det räcker inte att vara snäll.

Johannisson, Karin. Den mörka kontinenten (1994), Kroppens tunna skal (1997), Tecknen. Läkaren och konsten att läsa kroppar (2004). Samtliga utgivna Norstedts.

Lagerkvist, Ulf. Från Hippokrates till molekylärmedicin. Brombergs 1993.

Nilsson I, Peterson H-I. Medicinens idéhistoria. SNS förlag 1998.

Uddenberg, Nils. Idéer om Livet. Band 1: En levande materia, mångfald och utveckling. Band 2. Arvets natur, känn dig själv. Natur & Kultur 2003.

 

Memoarer/Biografier med anknytning till svensk reumatologi.

Brattström, Merete. Vilsen dansk flicka föll för svensk student och vad som sedan hände (2005). ISBN 91-631-7245-3

Edström, Gunnar. 50 år i reumatikervårdens tjänst. Lund: Bröderna Ekstrands tryckeri, 1980.

Svartz, Nanna. Steg för steg. En självbiografi. Bonniers 1968.

Zymler-Svantesson, Helena. Och skuggorna blir längre. En antologi från krigets Polen (1972). ISBN 91-504-0297-8

 

Historia Reumatologi

Brewerton, D. All about athritis. Past, present, future. London: Harvard University Press, 1992.

Copeman, W.S.C. A short history of the gout. Berkeley & Los Angeles: University o California Press, 1964.

Jubileumsbok. Nordisk Reumatologisk förening 50 år 1946-1996 (1996). ISBN 91-630-4187-1

Jubileumsbok. Svensk Reumatologisk förening 50 år (1996). ISBN 91-630-4321-1

Jubileumsbok. Riksförbundet mot Reumatism 50 år. Från välgörenhet till rättighet (1995). ISBN 91-630-3363-1

Jubileumsbok. Spenshult 1913-2003. Miljöns läkande kraft – mot allhärjare och folkförstörare (2003). ISBN 91-631-4274-0

ReumaBulletinens serie historiska artiklar som startade med nr 55, juni 2003, se förteckning och artiklar i pdf på hemsidan under Medicinskhistorisk artikelserie.

Upptecknare Ido Leden oktober 2011