Riktlinjer och rekommendationer framtagna av SRF

Välj kategori för att hitta de riktlinjer eller rekommendationer du letar efter.

Dokumenten får kopieras och distribueras i oförvanskat skick. Dokumenten får inte på något sätt förändras eller förvanskas före distribution. Delar av eller ett fullständigt riktlinje- eller rekommendationsdokument får inte publiceras på annat sätt utan tillåtelse från SRF styrelse. Vid användning till exempel i presentationer ska text, tabeller och figurer överensstämma med originalet och källan anges. Andra logotyper än SRF:s får inte visas tillsammans med material från riktlinje- eller rekommendationsdokumenten.

Välj kategori: