Riktlinjer och rekommendationer framtagna av SRF

Välj kategori för att hitta de riktlinjer eller rekommendationer du letar efter.

Engelsk version av riktlinjer för behandling av jättecellsarterit

Arbetsgruppen som utarbetar riktlinjer för behandling av jättecellsarterit har tagit fram en engelsk version av riktlinjerna 2018. En översiktsartikel och själva riktlinjerna publicerades av Scandinavian Journal of Rheumatology här.

Välj kategori: