Riktlinjer och rekommendationer framtagna av SRF

Välj kategori för att hitta de riktlinjer eller rekommendationer du letar efter.

Engelsk version av riktlinjer för behandling av jättecellsarterit

Arbetsgruppen som utarbetar riktlinjer för behandling av jättecellsarterit har tagit fram en engelsk version av riktlinjerna 2018. En översiktsartikel och själva riktlinjerna publicerades av Scandinavian Journal of Rheumatology här.

Dokumenten får kopieras och distribueras i oförvanskat skick. Dokumenten får inte på något sätt förändras eller förvanskas före distribution. Delar av eller ett fullständigt riktlinje- eller rekommendationsdokument får inte publiceras på annat sätt utan tillåtelse från SRF styrelse. Vid användning till exempel i presentationer ska text, tabeller och figurer överensstämma med originalet och källan anges. Andra logotyper än SRF:s får inte visas tillsammans med material från riktlinje- eller rekommendationsdokumenten.

Välj kategori: