Stipendier/Priser

Pris för årets bästa avhandling i reumatologi

Du som under år 2020 och fram till 1 maj 2021 har lagt fram en avhandling i reumatologi och i samband med detta avlagt en Medicine Doktorsgrad kan söka ett nyinstiftat pris för årets bästa avhandling. Priset är personligt, omfattar 10.000 kr och utbetalas till sökanden.

Formella förutsättningar

 • För att få söka priset måste sökanden vara medlem och betalat medlemsavgift i SRF under det året priset utlyses och året dessförinnan.

Ansökan kan skrivas på antigen svenska eller engelska och ska innehålla

 • Sammanfattning av din avhandling. Max 2 sidor.
 • Hela din avhandling i elektronisk form som pdf-fil.
 • CV (max 2 sidor), medlemskap i SRF skall framgå
 • Publikationslista
 • Intyg på Medicine Doktorsgrad

Beslutskommitté
Ansökan bedöms av SRF:s professorskollegium och beslut fattas av SRF:s styrelse

Sista ansökningsdag: 1 maj 2021

Skicka ansökan elektroniskt till: koordinator@svenskreumatologi.se.

 

Sista dag för ansökan: 2021-05-01

2021

Reumatologistipendium 2020

SRF har i samarbete med Lilly instiftat ett reumatologistipendium med syfte att stödja patientnära forskning inom reumatologi.

Stipendiets storlek: 100 000 kronor. Hela stipendiet utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution. Stipendiet ges i sin helhet till en sökande.

Utdelning
Stipendiet kommer att utdelas i samband med Reumadagarna i Stockholm 23–25 september.

Vem kan söka
Läkare kliniskt verksam inom reumatologi och som bedriver aktiv forskning. Sökanden måste vara registrerad som doktorand eller ha disputerat under de senaste 5 åren (föräldraledighet får räknas av). Sökanden måste vara och ha varit medlem i SRF och betalat medlemsavgift året innan ansökan.

Stipendiet tilldelas sökande som bedriver kliniskt relevanta patientnära forskningsprojekt inom området för reumatiska sjukdomar som syftar till att öka förståelsen för, och kunskapen om, reumatiska sjukdomar ur ett patientperspektiv.

Ansökan skall innehålla:

 • Projektbeskrivning, inklusive namn på projekt, syfte, bakgrund, projektplan. Max 2 sidor.
 • CV med publikationslista.

(Ansökan kan lämnas antingen på svenska eller engelska).

Beslutskommitté
Ansökan bedöms av SRF:s professorskollegium och beslut fattas av SRF:s styrelse.

Sista ansökningsdag: 1 maj 2020

Ansökan skickas till SRF Koordinator (koordinator@svenskreumatologi.se)

Läs mer Sista dag för ansökan: 2020-05-01

Stipendium gällande forskning inom axial spondylartrit i samarbete mellan UCB Pharma och SRF

SRF har i samarbete med UCB Pharma Sweden instiftat ett reumatologistipendium med syfte att stödja patientnära forskning inom reumatologi med inriktning på axial spondylartrit.

Stipendiets storlek är 100 000 kronor. Hela stipendiet utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution. Stipendiet kommer att utdelas i samband med Reumadagarna i Stockholm i september 2020.

Vem kan söka
Doktorand eller disputerad läkare som är kliniskt verksam inom reumatologi och som bedriver aktiv forskning inom området axial spondylartrit. För att få söka stipendier från SRF måste sökanden vara medlem och betalat medlemsavgift i SRF under det året stipendiet utlyses och året dessförinnan.

Kriterier
Stipendiet tilldelas sökande som bedriver kliniskt relevanta patientnära forskningsprojekt inom området för reumatiska sjukdomar med inriktning på axial spondylartrit som syftar till att öka förståelsen för, och kunskapen om, denna del av de reumatiska sjukdomarna ur ett patientperspektiv.

Stipendiet ges i sin helhet till en sökande.

Ansökan ska innehålla

 • Projektbeskrivning, inklusive namn på projekt, syfte, bakgrund, projektplan. Max 2 sidor.
 • CV (max 2 sidor) med publikationslista.
 • Rekommendationsbrev från senior forskarkollega.

Ansökan kan lämnas antingen på svenska eller engelska.

Beslutskommitté
Ansökan bedöms av SRF:s professorskollegium och beslut fattas av SRF:s styrelse

Sista ansökningsdag: 1 maj 2020

Skicka ansökan elektroniskt till: koordinator@svenskreumatologi.se.

Läs mer Sista dag för ansökan: 2020-05-01
 • 2020 Tor Olofsson

Stipendium gällande forskning inom tidig reumatoid artrit i samarbete mellan Bristol-Myers Squibb och SRF

Bristol-Myers Squibb har tillsammans med SRF instiftat ett reumatologistipendium för 2020 med syfte att stödja forskning inom reumatologi med fokus på tidig reumatoid artrit.

Stipendiets storlek är på 100 000 kronor. Hela stipendiet utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution. Stipendiet kommer att delas ut i samband med Reumadagarna i Stockholm i år.

Kliniskt verksam läkare inom reumatologi som är registrerad som doktorand eller disputerat under de senaste 5 åren (föräldraledighet räknas av). Sökande ska bedriva forskning inom reumatoid artrit med fokus på tidig sjukdom. För att få söka stipendier från SRF måste sökanden vara medlem och betalat medlemsavgift i SRF under det året stipendiet utlyses och året dessförinnan.

Ansökan ska innehålla:

 • Projektbeskrivning, inklusive namn på projekt, syfte, bakgrund, projektplan. Max 2 sidor.
 • CV (max 2 sidor) med publikationslista
 • Ansökan kan skickas in på svenska eller engelska

Beslutskommitté
Ansökan bedöms av SRF:s professorskollegium och beslut fattas av SRF:s styrelse

Sista ansökningsdag: 1 maj 2020

Skicka ansökan elektroniskt till: koordinator@svenskreumatologi.se.

Läs mer Sista dag för ansökan: 2020-05-01
 • 2020 Katrin Thorarinsdottir

Stipendium gällande tvärfunktionell inflammatorisk forskning i ett samarbete mellan Amgen och SRF

SRF har i samarbete med Amgen instiftat ett reumatologistipendium med syfte att stödja forskning inom reumatologi.

Stipendiets storlek är 50 000 kronor. Hela stipendiet utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution. Stipendiet kommer att utdelas i samband med Reumadagarna i Stockholm i september 2020.

Vem kan söka
Kliniskt verksam läkare inom reumatologi som är registrerad som doktorand eller disputerat under de senaste 5 åren (föräldraledighet räknas av). För att få söka stipendier från SRF måste sökanden vara medlem och betalat medlemsavgift i SRF under det året stipendiet utlyses och året dessförinnan.

Kriterier
Sökande ska driva ett samarbetsprojekt som främjar klinisk reumatologi i Sverige och som innefattar minst ytterligare en disciplin utöver reumatologi.

Stipendiet ges i sin helhet till en sökande.

Ansökan ska innehålla

 • Projektbeskrivning, inklusive namn på projekt, syfte, bakgrund, projektplan. Max 2 sidor.
 • CV (max 2 sidor) med publikationslista.

Ansökan kan lämnas antingen på svenska eller engelska.

Beslutskommitté
Ansökan bedöms av SRF:s professorskollegium och beslut fattas av SRF:s styrelse

Sista ansökningsdag: 1 maj 2020

Skicka ansökan elektroniskt till: koordinator@svenskreumatologi.se.

Läs mer Sista dag för ansökan: 2020-05-01
 • 2020 Ioannis Parodis

Svensk Reumatologisk Förenings stipendium för kliniskt verksamma läkare inom reumatologi

SRF har inför Reumadagarna 2020 instiftat ett stipendium med finansiellt stöd av AbbVie AB. Stipendiet är avsett att stödja forskning kring åtgärder som underlättar för personer som lever med reumatisk sjukdom.

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma och uppmuntra läkare inom svensk reumatologi som med evidensbaserade metoder utvärderar och/eller utvecklar verktyg eller åtgärder som underlättar för patienter med reumatisk sjukdom att diagnosticeras tidigt, eller att i rätt tid remitteras till rätt instans, eller som förbättrar patienternas delaktighet i sin egen vård.

Hela stipendiet utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution. Stipendiesumman är på 150 000 kr och delas ut under Reumadagarna 2020 i Stockholm.

Ansökan skall innehålla

 • En kortfattad beskrivning av det aktuella projektet inklusive syfte och bakgrund samt projektplan (max 2 sidor).
 • CV (max 2 sidor) och publikationslista.

Ansökan kan lämnas antingen på svenska eller engelska.

Kriterier för sökanden
Stipendiet tilldelas registrerad doktorand eller disputerad läkare som är kliniskt verksam inom reumatologi.

För att få söka stipendier från SRF måste sökanden vara medlem och betalat medlemsavgift i SRF under det året stipendiet utlyses och året dessförinnan. Stipendiet ges i sin helhet till en sökande.

Beslutskommitté
Ansökan bedöms av SRF:s professorskollegium och beslut fattas av SRF:s styrelse.

Sista ansökningsdag är 1 maj 2020.

Skicka ansökan elektroniskt till: koordinator@svenskreumatologi.se.

Läs mer Sista dag för ansökan: 2020-05-01
 • 2020 Meliha C. Kapetanovic

Reumatikerförbundets och Pfizers gemensamma stipendium för framstående reumatologisk forskning till Nanna Svartz minne

Reumatikerförbundet och Pfizer delar gemensamt ut ett stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor Nanna Svartz.

Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt att bidra till ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänhet. Tidigare nomineringar är inget hinder.

Vid bedömningen läggs stor vikt vid motiveringen. Stipendiaten får vara senior, men ska vara fortsatt forskningsaktiv. Forskningsmeriterna ska vara goda oavsett om stipendiaten är tidigt eller i ett senare skede av sin forskning

Forskning i nära samverkan med reumatiker/patienter (en så kallad forskningspartner) prioriteras. Stipendiet är i år 150 000 kr och kan delas mellan flera personer som samarbetat kring den stipendiebelönade insatsen. Utdelningen sker under Reumadagarna. Stipendiet ska användas till forskning eller därmed förknippad verksamhet såsom utbildning eller studieresa.

Nominering med motivering ska fyllas i ett speciellt formulär som du kan efterfråga Reumatikerförbundet om, maila till: forskning@reumatiker.se

Nomineringen ska vara inne senast den 30:e april till forskning@reumatiker.se
Skriv in ”Nanna Svartz nominering” i ämnesraden.

Du hittar mer information på Reumatikerförbundets hemsida.

Läs mer Sista dag för ansökan: 2020-04-30
 • 2020 Marie Wahren & Sven-Erik Sonesson
 • 2019 Christopher Sjöwall & Inger Gjertsson
 • 2018 Meliha C Kapetanovic
 • 2017 Iva Gunnarsson
 • 2016 Kaisa Mannerkorpi
 • 2015 Elisabet Svenungsson
 • 2014 Stefan Bergman
 • 2013 Pierre Geborek
 • 2012 Solveig Wållberg Jonsson
 • 2011 Charlotte Ekdahl
 • 2010 Lennart Jacobsson
 • 2009 Hans Carlsten
 • 2008 Tore Saxne
 • 2007 Eva Kosek
 • 2006 Thomas Skogh
 • 2005 Solbritt Rantapää Dahlqvist
 • 2004 Christina Opava (fd H. Stenström)
 • 2003 Ingiäld Hafström
 • 2002 Ingrid Lundberg
 • 2001 Ola Nived och Gunnar Sturfelt
 • 2000 Björn Svensson
 • 1999 Kerstin Eberhardt
Sidansvarig: Inger Gjertsson