Stipendiaternas reseberättelser

Varje år delar Svensk Reumatologisk Förening ut sex stycken resestipendier för att stödja och uppmuntra till deltagande i internationella vetenskapliga konferenser. Här kan du läsa våra stipendiaters rapporter från konferenserna de har deltagit i.

Reseberättelser

    SRF:s resestipendier

    SRF delar årligen ut sex resestipendier på upp till 17 000 kronor

    För att få söka stipendiet måste sökanden ha varit medlem och betalat medlemsavgift året innan

    Mer information om ansökningsförfarandet hittas på sidan Stipendier/Priser