Svar på vanliga frågor om Covid-19 och vaccination från patienter med reumatisk sjukdom

Svensk Reumatologisk Förening har nedan sammanfattat några svar på vanliga frågor om Covid-19 och vaccination från patienter med reumatisk sjukdom. Texten är en översättning och anpassning till svenska förhållanden av motsvarande text från EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology).

 

Fråga: Behöver jag vaccinera mig?
Svar: Det är klokt att vaccinera sig mot COVID-19. Reumatisk sjukdom eller dess behandling utgör i sig inte något hinder för vaccination.


Fråga:
Behöver jag vaccinera mig skyndsamt?

Svar: De allra flesta patienter med reumatisk sjukdom och immundämpande behandling bedöms inte ha ökad risk för att utveckla svår covid-19 och tillhör därför inte de grupper som prioriteras allra först. Du kan förstås som patient ha andra riskfaktorer enligt Folkhälsomyndighetens definition och därmed hamna i en annan prioriteringsgrupp. I Sverige utgörs prioritetsgrupp 1 av de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp. Även personal som jobbar direkt med covid-19 sjuka patienter ingår i prioritetsgrupp 1. Se Folkhälsomyndighetens hemsida.


Fråga:
Är något vaccin bättre för mig än ett annat?

Svar: Det är för tidigt att säga. Med nuvarande information så är vaccination med något vaccin bättre än inget vaccin alls.


Fråga
: Jag har haft COVID-19 och tillfrisknat. Borde jag vaccinera mig?

Svar: I dagsläget rekommenderas alla, oavsett om man genomgått Covid-19 infektion eller inte, att vaccinera sig.


Fråga:
Kan jag vaccineras om jag tar mina anti-reumatiska eller immundämpande läkemedel
Svar: Ja, det kan du. Om du behandlas med rituximab (Mabthera, Ritemvia, Rixathon, Truxima och Ruxience) bör man passa in vaccinationen i ett intervall mellan behandlingarna. Du bör vänta med vaccinationen minst 4 månader efter din senaste rituximab-behandling. Du bör tidigast erhålla nästa rituximab-behandlingen 2 veckor efter sista vaccindosen. Detta beror på att rituximab påverkar antikroppsbildningen, och vi föreslår detta schema så att vaccinationen skall fungera så bra som möjligt. Det inte farligt att vaccinera sig om man behandlas med rituximab.


Fråga:
Kan vaccinet påverka hur min medicin fungerar?

Svar: Nej.


Fråga:
Vem ska jag rådfråga före vaccination – min allmänläkare eller reumatolog?

Svar: Om du har specifika frågor kring din reumatiska sjukdom eller dess behandling bör du prata med din reumatolog. Övriga frågor bör du diskutera med din husläkare.


Fråga:
Hur är det med biverkningar av vaccinet?

Svar: Det är för tidigt att kunna ge ett definitivt svar, men så här långt är de vaccin som testats anmärkningsvärt säkra och biverkningarna är jämförbara med den typ av biverkningar vi känner till från vaccin mot säsongs-influensa .


Fråga:
Vad ska jag göra om jag försämras i min reumatiska sjukdom av vaccinationen?

Svar: Kontakta din reumatolog.


Fråga:
Vad gör jag om jag får oroande biverkningar av vaccinationen?

Svar: Det är osannolikt, men kontakta i första hand din husläkare. Om biverkningarna på något sätt verkar påverka din reumatiska sjukdom, kontakta din reumatolog.


Fråga:
Kan vaccinet aktivera min sjukdom?

Svar: Det är osannolikt, men vi har inte tillräckligt med erfarenhet att svara på det än.


Fråga: Kommer jag behöva vaccin årligen på samma sätt som andra vaccinationer, ex. influensan?
Svar: Det är möjligt, men vi vet inte än.


Fråga:
Kan det uppstå långsiktiga biverkningar av vaccinationen?

Svar: Det är för tidigt för ett definitivt svar, men än så länge är samtliga vaccin anmärkningsvärt säkra.


Fråga:
Har jag ökad risk att få Covid-19?

Svar: Nej, det finns inget som talar säkert för att patienter med reumatiska sjukdomar har högre risk att insjukna i covid-19.


Fråga:
Har jag ökad risk att få svår Covid-19?

Svar: I de allra flesta fall ökar inte risken för svår Covid-19 på grund av din reumatiska sjukdom i sig. Däremot kan vara risken vara ökad om du har andra riskfaktorer såsom exempelvis njurdialys, allvarligt lungengagemang, eller andra riskfaktorer som definierats av Folkhälsomyndigheten


Fråga:
Ökar min behandling risken för svår Covid-19?
Svar: De allra flesta läkemedel som används för reumatiska sjukdomar har inte visats vara associerade med en svårare sjukdom eller ökad risk för död i Covid-19. Fram till idag är de enda behandlingarna, som visat sig ha ett möjligt samband med förvärrad COVID-19, behandling med mer än 10 mg kortison dagligen och möjligen behandling med rituximab.

 

Denna text är en översättning och anpassning till svenska förhållanden av motsvarande text från EULAR.