Unga Reumatiker utlyser extra forskningsanslag för JIA

Unga Reumatiker delar i år ut 2,5 miljoner kronor till klinisk forskning som rör barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom. Man efterlyser särskilt projekt kring de områden som enligt Unga Reumatiker-rapporten är mest prioriterade, bl.a. familjeplanering och övergången från barn- till vuxenmottagning.

Ansökan och utdelning sker i samarbete med Reumatikerförbundets vetenskapliga nämnd och ansökan sker därför genom Reumatikerförbundets ansökningswebb: https://www.researchweb.org/is/reuma

Sista ansökningsdag är den 30 september 2019.

Om du har frågor angående ansökningsprocessen eller systemet, kontakta forskning@reumatiker.se eller läs mer här.

Om du har frågor angående prioriterade områden enligt Unga Reumatiker-rapporten eller om Unga Reumatikers forskningsfond, kontakta kansliet@ungareumatiker.se.