Facit till UR vardagen 4 – 2014

Patienten genomgick bronkoskopi och man hittade Aspergillus fumigatus både i odling och vid antigentest av BAL-vätskan.
Det tolkades i första hand som en låggradig invasiv infektion med aspergillus. Differentialdiagnostiskt övervägdes allergisk reaktion mot aspergillus.

Patienten fick initialt behandling med Voriconazol som dock ledde till synbiverkningar och njursvikt.Voriconazol seponerades och patienten fick istället Noxafil under några månader. Han fick även en kortisonkur med initial Prednisolondos 60 mg dagligen.

Han förbättrades både kliniskt och i laboratorieprover. Skrevs hem med remiss till lungmedicinska kliniken. Ånyo stigande eosinofiler noterades några månader senare på lungmedicinska kliniken. Fortsatt en del hosta. Utredning pågår…

Karin Gunnarsson
Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge