Facit till UR vardagen 3 – 2013

Det man ser i bild 2 är dubbelkontur i lårbenbrosket, det vill säga två hyperekogena linjer, en på insidan och en på utsidan av brosket. Detta mönster ses inte i det friska knät till vänster. Den översta hyperekogena linjen är natriumuratkristaller, vilket vid ultraljudsundersökning av brosk är patognomont för kronisk gikt. Liknande mönster kan även ses vid ultraljudsundersökning av MCP-leder.

Kronisk gikt är den mest sannolika diagnosen. Seropositiv RA och andra inflammatoriska ledsjukdomar bör ingå i differentialdiagnostiken.

För att gå vidare med utredningen utförde vi en ultraljudsledd punktion av vänster knä och aspirerade 4 ml ledvätska. Ledvätskeanalysen visade förekomst av natriumuratkristaller. S-urat var också förhöjt (556 μmol/lt). Vid återbesök en vecka senare bejakade patienten akuta giktattacker (portvinstå) kring 40-årsålder.

Patienten fick behandling med Kolkicin och senare Allopurinol. Successivt blev han bättre och ett år senare var han besvärsfri. S-urat sjönk till 372 μmol/lt. CRP och SR normaliserades.

Hamed Rezaei