Facit till UR vardagen 5 – 2013

I juni 2013 stiger SR plötsligt till 43 (från 9 – 34) och CRP till 48 (från 6,6 – 9,8) under behandling med Prednisolon 2,5 mg varannan dag och 5 mg (2,5 mg x 2) varannan dag. Vid telefonkontakt framkommer en något annorlunda anamnes: Svea insjuknade med framför allt värk i benen från ljumske ned till fotled som snart spred sig och engagerade hela kroppen. Under en period även vänstersidig huvudvärk. Besvären försvann snabbt efter insättning av kortison. Vid recidiv efter denna första gång har hon aldrig mer haft besvär i form av huvudvärk. Hon uppger smärta i lårmuskulaturen även innan den strukturerade nedtrappningen påbörjades. Smärtan tilltog vid dosminskning av kortison. Hon uppger även värk i överarmar sedan cirka en månad och ont dock inte svullnad i höger handled sedan cirka 3 veckor. Hon har alltid haft mer ont i högra än vänstra kroppshalvan, även nu.

Anamnesen inger nu misstanke om temporalisarterit och patienten utreds med temporalartärbiopsi som visar typisk bild för temporalisarterit och PET-CT som visar bilateralt engagemang av vertebralkärl, ställvis i karotider och iliaca, samt bilateralt engagemang av femoraliskärlen, ända ned till poplitea, dock inga fynd i aorta.

Undertecknad känner inte till något tidigare dokumenterat fall med så lång sjukdomsduration. Sjukdomen verkar inte vara förutsebar avseende förlopp respektive utläkning, vare sig med eller utan behandling. Intressant även att bilddiagnostik och biopsi var diagnostiska efter långtids kortisonanvändning. Bakomliggande storkärlsengagemang bör misstänkas hos patienter med PMR eller TA som blossar upp gång efter gång eller där uttrappning av kortison inte är möjligt och modern bilddiagnostik bör användas mer generöst.

Nazanin Naderi
Centralsjukhuset, Kristianstad