Fortbildning

Fortlöpande kompetensutveckling av specialister i reumatologi

SRF:s styrelse arbetar med att utveckla och upprätthålla en god fortbildning för specialister i reumatologi. Som en del i detta arbete har alla regioner nu en fortbildningskoordinator.

Koordinatorerna är tänkta att fungera som stöd för specialister i deras fortsatta yrkesmässiga utveckling, i likhet med de regionala studierektorerna för ST-läkarna. Skillnaden är att specialister har ett mer differentierat fortbildningsbehov och dessutom ett större egenansvar för sin utveckling jämfört med ST-läkare.

Vid SRF:s höstmöte år 2012 presenterades ett önskemål om att SRF skulle hjälpa till med att utarbeta ett program för fortbildningskurser, som ska återkomma i uppdaterade versioner enligt ett fortlöpande schema. Under SRF:s Utvecklingsdag i januari 2016 tydliggjordes att önskemålet kvarstår. En översikt av grundläggande ämnesområden och kursgivande orter finns nere till höger. Förhoppningen är att många kursgivare själva, i samråd med SRF, tar initiativ till fortbildningskurserna. Det finns förstås inget som hindrar att orter eller läkare i exempelvis diagnosnätverk samarbetar för att genomföra kurserna.

Konceptet för fortbildningskurser är att så många specialister som möjligt ska kunna gå kursen över tid.

Det innebär att

  • målgruppen är färdiga specialister i reumatologi
  • kursen oftast ges över 2 dagar (helst med start som möjliggör att många kan resa till kursen på morgonen första dagen)
  • kursen ges 2–3 ggr samma år för att sedan upprepas i uppdaterad form några år senare
  • detta är fortbildningskurser som stöds av SRF
  • kursgivaren samarbetar med industrin för att genomföra kurserna
  • sponsorskapet kan bytas över tid vid behov
  • samma sponsor (helst) inte har mer än ett kursämne, men kan sponsra samma kurs flera ggr

Beakta gärna att en relativt vanlig miljöpolicy innebär att resor i tjänsten, om resmålet tillåter, ska ske med tåg.

Utöver nämnda grundläggande ämnen kan även innehåll till andra fortbildningskurser stödjas av SRF. Som ovan beskrivet ska dock initiativet tydligt komma från professionen, innehållet ha ett tydligt fortbildningsvärde och övriga punkter beaktas.

Läs mer

Fortbildningskalender

Planerade fortbildningskurser och kursansvarig ort

SLE/Sjögren
Lund/Uppsala

Reumatologisk immunologi
Göteborg

Spondartriter/Reumatisk ryggsjukdom
Göteborg

Reumatoid artrit
Umeå

Vaskulitsjukdomar
Uppsala m.fl.

Bild och funktionsdiagnostik
Linköping (Göteborg)

Myosit, Systemisk skleros och andra reumatiska systemsjukdomar med lungengagemang
Stockholm/Lund

Sidansvarig: Kajsa Öberg