RULe 2021

Reumatologins Utvecklingsprogram för Ledarskap

Den tredje RULe-omgången kommer genomföras i form av fyra moduler, utspridda över landet och året.

Nedan kommer det finnas material från de fyra modulerna.

RULe 2021 - material

Välj kategori:
    Inspirationsmaterial

    Informationen uppdateras

    Gäster RULe 2021

    Informationen uppdateras