RULe 2021

Reumatologins Utvecklingsprogram för Ledarskap

Den tredje RULe-omgången kommer genomföras i form av fyra moduler, utspridda över landet och året.

Nedan kommer det finnas material från de fyra modulerna.

 

Preliminära datum för programmets moduler:

Modul 1: 20-22 oktober 2021  i Göteborg på Dockyard Hotel

Modul 2: 9-11 februari 2022 i Stockholm på Villa Lovik

Modul 3: 11-13 maj 2022 i Skåne på Flädie mat och vin

Modul 4: 20-21 oktober 2022 (plats ännu ej fastlagt)

RULe 2021 - material

Välj kategori:
    Gäster RULe 2021

    Peter Berggren
    Områdeschef närsjukvård Lycksele/Södra Lappland, Region Västerbotten.

    Ann-Sofi Lodin
    Regiondirektör i Västra Götalands regionen