RULe 2021

Reumatologins Utvecklingsprogram för Ledarskap

Den tredje RULe-omgången kommer genomföras i form av fyra moduler, utspridda över landet och året.

Nedan kommer det finnas material från de fyra modulerna.

 

Preliminära datum för programmets moduler:

Modul 1: 20-22 oktober 2021  i Göteborg på Dockyard Hotel

Modul 2: 11-13 maj 2022 i Skåne på Flädie mat och vin

Modul 3: 19-21 oktober 2022 i Stockholm

Modul 4: 2 dagar i februari 2023 i Stockholm

RULe 2021 - material

Välj kategori:
    Gäster RULe 2021

    Boubou Hallberg
    Sjukhuschef SÄS

    Ann-Sofi Lodin
    Regiondirektör i Västra Götalands regionen