RULe 2015

Reumatologins Utvecklingsprogram för Ledarskap

Den första RULe-omgången genomfördes i form av fyra moduler, utspridda över landet och året:

4–6 februari
Nya Varvet studios, Göteborg

22–24 april
Nötesjö, Malmö

16–18 september
Eklundshof, Uppsala

12–13 november
Nya Varvet studios, Göteborg

Nedan finns material från de fyra modulerna, och till höger finns inspirationsmaterial som fyllts på under programmets gång.

RULe 2015-material

Välj kategori: