Utlysning av Reumatikerförbundets stipendier

Nu kan du ansöka om både Reumatikerförbundets Vårdforskningsstipendium 2019 (25 000 kr) och Reumatikerförbundets och Pfizers gemensamma stipendium för framstående reumatologisk forskning till Nanna Svartz minne (150 000 kr).

Sista ansökningsdag till vårdforskningsstipendiet är 5 april och till Nanna Svartz-stipendiet 30 april.

Du hittar information om båda stipendierna och ansökningsförfarandet här.