Rekommendationer för Modern ReumaRehabilitering (MoRR)

Arbetsgruppens syfte

Att för Svensk Reumatologisk Förenings räkning ta fram rekommendationer för modern reumarehabilitering vid artritsjukdomar baserat på vetenskaplig evidens både systematiska översikter, RCT, och andra relevanta studier.

MoRR är även rerferensgrupp i SRF:s arbete med SLS Levnadsvaneprojekt.
MoRR ansvarar även för arbetet med SoS NR för sjukdomsförebyggande metoder enligt en överenskommelse mellan SRF och SLS, det så kallade Levnadsvaneprojektet.
Sektionsansvarig gentemot SLS är Ann-Marie Calander och i styrelsen vice ordförande.

Arbetsgruppens rekommendationer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Elisabet Lindqvist, Södra regionen (ordförande)

  Gerd-Marie Alenius, Norra regionen

  Ann-Marie Calander, Västra Götaland-regionen

  Annika Teleman, Södra regionen

  Aune Avik, Stockholm

  Vakant, Uppsala-Örebro-regionen

  Vakant, Sydöstra regionen

  Sidansvarig: Milad Rizk