Forskning

SRF:s vetenskapliga sekreterare:

Inger Gjertsson Inger Gjertsson

Vetenskaplig sekreterare

inger.gjertsson@rheuma.gu.se

Vetenskaplig sekreterare ansvarar för:

  • att handlägga samtliga vetenskapliga frågor som inkommer till SRFs styrelse
  • att organisera det vetenskapliga programmet till Reumadagarna
  • att handlägga processen med ansökningar till stipendier och priser och bedömningen av dessa
  • att riktlinjer och rekommendationer tas fram enligt särskild process och att dessa sedan beslutas och läggs ut på SRF:s hemsida