Månadens reumaenhet

Under denna rubrik publicerar vi presentationer av Sveriges reumatologiska enheter, stora som små. Vi hoppas kunna återkomma med en ny artikel ungefär en gång i månaden.

Har du lust att berätta om din arbetsplats? Kontakta gärna Bengt Lindell som är kontaktperson för Månadens reumaenhet.

Månadens reumaenhet

Reumatologi i NU-sjukvården • mars 2019

Uddevalla sjukhus är inte den högsta byggnaden i staden – silotornen i hamnen är högre – men det dominerar ändå med sina 50 meter och 17 våningar. Den reumatologiska mottagningen ligger i markplanet och i nära anslutning därtill finns infusionsrum,… Läs mer