Resestipendier

Varje år delar Svensk Reumatologisk Förening ut ett antal resestipendier för att stödja och uppmuntra till deltagande i internationella vetenskapliga konferenser.

2023 delas 5 stycken resestipendier ut.

Ansökan om resestipendier 2023 är stängd. Sista ansökningsdag var den 15 mars.

 

SRF:s Resestipendier

För att stödja och uppmuntra till deltagande i internationella vetenskapliga konferenser utdelas fem resestipendier på upp till 17 000 kronor.

Ansökan om resestipendier 2023 är stängd. Sista ansökningsdag var den 15 mars.

Resestipendierna kan sökas av alla ordinarie medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening. Stipendierna riktar sig till reumatologer (både specialister och ST-läkare), undantaget professorer och verksamhetschefer.

För att få söka stipendier från SRF måste sökanden ha varit ordinarie medlem och betalat medlemsavgift innevarande år och året innan. Medlem som tidigare erhållit resestipendium är inte berättigad att söka igen.

Stipendierna lottas ut efter ansökningstidens utgång. Utbetalning till stipendiaterna görs senast sista april.

Sista ansökningsdag för SRF:s resestipendier är 15 mars 2023.

Ansökan skickas via e-post till iva.gunnarsson@regionstockholm.se och ska innehålla uppgifter om hur stipendiet kommer att användas, ort och klinik, befattning samt belopp (upp till 17 000 kronor).

Stipendiaten ska inkomma ett ”Certificate of Attendance” efter avslutad resa, skickas till iva.gunnarsson@regionstockholm.se.

Om stipendiepengarna inte används för ansökt ändamål eller om endast delar av stipendiepengarna används, ska resterande belopp återbetalas till SRF senast sista december ansökningsåret.

Sista dag för ansökan: 2023-03-15