RUCh

Reumatologins Utvecklingsprogram för Chefer

RUCh är SRF:s nya ledarskapssatsning. Syftet med RUCh är att stödja nya chefer/motsvarande inom reumatologin genom ett mentorsprogram. Programmet skapar förutsättningar för ett utbyte av kunskap och erfarenheter samt för att bygga upp ett chefsnätverk.

Vi vill att programmet ska ge dig som ny chef/motsvarande:
 • Stimulans, motivation och ökad självinsikt
 • Öppenhet för utveckling och förändring
 • Vägledning i det egna uppdragets situationer och utmaningar
 • Träning i ett coachande och dialoginriktat förhållningssätt
 • Ett utökat chefsnätverk

Målgruppen för RUCh är 9 stycken nya chefer/motsvarande inom reumatologi, dvs. adepterna i programmet. Därtill finns 9 mentorer, en mentor per adept. Mentorerna är personer som redan en längre tid innehaft en chefspost och som vill bidra till att utveckla adeptens ledarskap.

Programmets omfattning sträcker sig över ett år, där fyra inplanerade träffar i storgrupp genomförs. Utöver programträffarna bokar mentorn och adepten in sex egna träffar.

Föregående RUCh hölls 2018-2019
Modul 1 – 10-11 oktober 2018 i Göteborg
Modul 2 – 17-18 januari 2019 i Uppsala
Modul 3 – 16-17 maj 2019 i Malmö
Modul 4 – 14-15 november 2019 i Stockholm

Material

Välj kategori:

  Mentorer

  Katarina Almehed

  Katarina Almehed är reumatolog och sedan två år tillbaka verksamhetschef för reumatologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På verksamheten arbetar drygt 150 medarbetare och Katarina är direkt chef för 15 personer. Tidigare fungerade Katarina som regional studierektor för ST-utbildningen för reumatologer i Västra Götalandsregionen och därefter som medicinskt ansvarig för klinikens öppenvård och chef över ST-läkare och ytterligare några medarbetargrupper.

  Med bakgrund som tidigare studierektor engagerades Katarina för tre år sedan till SRF:s styrelse som utbildningsansvarig. Något hon tycker är ett roligt och givande arbete.

  Fritiden ägnar Katarina ofta till utomhusaktiviteter – gräsklippning vid sommarstugan på Orust, orientering på motionsnivå, någon svamppromenad och undantagsvis till rensning av rabatter.

  Cecilia Carlens

  Cecilia Carlens arbetar sedan oktober 2017 som patientområdeschef för Patientområde gastro, hud och reuma på Karolinska Universitetssjukhuset. Det innebär verksamhetsansvar för reumatologi, dermatovenereologi samt mag- och tarmsjukdomar. Ungefär 350 medarbetare arbetar inom dessa verksamheter. Innan Cecilia blev patientområdeschef jobbade hon som verksamhetschef för Reumatologkliniken på Karolinska i 7,5 år.

  Cecilia engagerade sig tidigt i arbetet inom svensk reumatologi. Under sin specialistutbildning satt hon i SRF:s styrelse som yngre läkarrepresentant, och sedan september 2016 är hon ordförande för föreningen. I sin roll som verksamhetschef för reumatologi är Cecilia också utsedd att representera Stockholms läns landsting (SLL)/Karolinska som Centralt Personuppgiftsansvarig för Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) vilket innebär ett nära samarbete med SRQ:s registerhållare och SRF.

  På fritiden prioriterar Cecilia familjen och motion i olika former, gärna utomhus. Om hon bara hinner och orkar lagar Cecilia gärna god mat till vänner och familj. Hon uppskattar också att gå på konserter (någon annan får gärna planera!) och om det finns en stund över finns det många böcker som står på tur att läsas.

  Martin Hedberg

  Martin Hedberg arbetar som läkare sedan 1988 och är specialist i reumatologi sedan 22 år. Under 2003 delade han sin överläkartjänst på reumatologen mellan klinik och ett uppdrag i sjukhusledningen som biträdande chefsläkare med inriktning på kvalitets-, läkemedels- och patientsäkerhetsfrågor. Mellan 2004 och 2007 fungerade Martin som verksamhetschef för den internmedicinska kliniken vid Södra Älvsborgs Sjukhus.

  Martin har de senaste 10 åren varit sektionsansvarig för reumatologin, men sedan ett år tillbaka arbetat kliniskt utan chefskap. Nu har han i stället hand om läkemedelsfrågor inom reumatologin på kliniken och är för tillfället ordförande i den regionala terapigruppen i Västra Götalandsregionen (under den ordinaries frånvaro).

  Privat har Martin ett stort intresse för musik – ett intresse han delar med sin hustru. Båda sjunger i kör, och förutom kören fylls deras fritid av musik och musikteater, men även resor till andra länder och kulturer. Martin intresserar sig för det mesta, men läser mest vetenskap och historia. Motion får han antingen hemma på gården då han utför trädgårdsarbete eller då han går på långpromenader.

  Maria Lidén

  Maria Lidén jobbar sedan hösten 2016 som verksamhetschef på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Totalt ansvarar Maria över ca 350 anställda inom fem sektioner på sjukhuset: gastroenterologi, nefrologi inkluderande dialysen, diabetes och endokrinologi, hud och reumatologi. Alla sektioner har dessutom en avdelningschef och en sektionschef som är direkt underställda Maria. Innan Maria blev verksamhetschef jobbade hon i tre år som sektionschef på reumatologen.

  Inom svensk reumatologi har Maria både fungerat som SPUR-inspektör och i ca fem år suttit med i Svensk Reumatologisk Förenings styrelse som utbildningsansvarig.

  Maria uppskattar en aktiv fritid med skidåkning, vandringar och kajakpaddling, som hon varvar med lugnare aktiviteter som att läsa och umgås med vänner.

  Elisabet Lindqvist

  Elisabet Lindqvist har jobbat som verksamhetschef i nio år, först på den reumatologiska kliniken i Lund och därefter på den reumatologiska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Lund–Malmö. För tillfället har Elisabet inte något chefsuppdrag, utan jobbar vid sidan om det kliniska arbetet med andra typer av administrativa uppdrag inom läkemedelsrådet i Skåne och Terapigrupp biologisk behandling. Hon sitter också med som representant för reumatologin i Kunskapsgrupp rörelseorganens sjukdomar för Södra sjukvårdsregionen. Elisabet engagerar sig i förbättringsarbete och i att försöka få det kliniska arbetet att fungera smidigt. Också läkemedelsfrågor intresserar henne.

  Inom SRF har Elisabet flera uppdrag: hon sitter i styrelsen som kassör, är sammankallande i arbetsgruppen som utformar riktlinjer för modern reumarehabilitering och sitter med i arbetsgruppen för biosimilarer samt ARTIS.

  På fritiden tycker Elisabet om att vistas ute i naturen, exempelvis vandra, åka skidor och bada. Hon odlar sin egen frukt och sina egna grönsaker och är mycket intresserad av matlagning. Elisabet tycker också om att resa och att umgås familj och vänner.

  Jehns Christian Martineus

  Jehns Christian Martineus är sedan januari 2014 sektionschef för vårdenhet reumatologi på Skånes universitetssjukhus Malmö och Lund. Enheten tillhör verksamhetsområde njurmedicin och reumatologi där verksamhetschefen inte är läkare, vilket betyder att allt medicinskt ansvar etc. är delegerat till sektionscheferna. Jehns fungerar som chef för ca 40 läkare samt chefssekreterare och forskningsadministratörer. Han jobbar även kliniskt 30 %, främst med systemsjukdomar som myosit, vaskulit och SLE.

  Tidigare har Jehns jobbat som biträdande verksamhetschef och medicinsk enhetschef. Han har också varit ordförande för Läkare för miljön (LFM) under flera år och vice president för ISDE (International Society of Doctors for the Environment) – en WHO-associerad icke-statlig organisation. Jehns började jobba inom sjukvården i början av 1980-talet som legitimerad sjuksköterska och fortsatte därefter med medicinstudier på Karolinska institutet.

  Till Jehns fritidsintressen hör djur, eftersom han bor på en gård på landet med hundar, katter, hästar, höns och alpackor. Han har även arbetat som volontärläkare för den brasilianska indianbyrån FUNAI, och därför har han besökt – och besöker fortfarande – Brasilien nu och då.

  Milad Rizk

  Milad Rizk är sedan 2012 verksamhetschef på Reumatologkliniken vid Västmanlands sjukhus Västerås. Reumatologkliniken omfattar 35 medarbetare och Milad fungerar som chef för tio läkare, två enhetschefer och en kurator. Innan han blev verksamhetschef jobbade han i tre år som sektionschef på medicinkliniken i Västerås och ledde utvecklingen av reumatologiverksamheten i Västmanland. För det här arbetet blev han utsedd till SRF:s ledstjärna år 2010.

  Milad är huvudprövare för forskningsstudier på kliniken och därtill nationell samordnare för fyra pågående internationella läkemedelsstudier. Utöver ledarskap, forskning och utbildning har Milad börjat intressera sig för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering, och har som medlem i en arbetsgrupp för Region Västmanland utarbetat en digitaliseringsstrategi och handlingsplan. Han är utsedd till projektägare för projektet digital röstigenkänning vid journalföring.

  Milad är utsedd av Socialstyrelsen att ingå i prioriteringsgruppen för uppdatering av de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. Han har också ingått i läkemedelsverkets expertgrupp som tagit fram behandlingsriktlinjer för gikt. Till Milads förtroendeuppdrag inom SRF hör utveckling av SRF:s hemsida, webbredaktörskap under några år och numera redaktionsmedlemskap inom ReumaBulletinen. Milad fungerar också sedan hösten 2017 som SRF:s representant i ARoS styrelse (Alliansen för Rörelseorganens Sjukdomar).

  På fritiden föredrar Milad utomhusaktiviteter såsom trädgårdsarbete, skogspromenader, jakt och fiske samt matlagning (gärna libanesiska maträtter). Sedan maj 2018 är Milad delägare till ett par söta dvärgkochin (en dvärghönsras) som behöver mycket omsorg.

  Egidija Sakiniene

  Egidija Sakiniene är sedan nio år tillbaka sektionschef för slutenvården inom reumatologin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det innebär att Egidija fungerar som chef för 24 specialistläkare. Dessutom har hon det medicinska ansvaret och utvecklingsansvaret för slutenvården, som både innefattar en traditionell vårdavdelning med 16 vårdplatser och inflammationscentrum ­– en dagsjukvårdsavdelning bestående av tre enheter: behandlingsenhet, utredningsenhet och forskningsenhet. Innan Egidija blev sektionschef  jobbade hon i fyra år som vårdenhetsöverläkare.

  Sin fritid använder Egidija gärna till att umgås med och lära känna nya människor, samt till att resa.

  Sven Tegmark

  Sven Tegmark är medicinskt ansvarig för reumatologiverksamheten i Gävle och Hudiksvall sedan 2008. Sedan 2017 har han även personalansvar.

  Sven är specialist i reumatologi, internmedicin samt allmänmedicin. Han är intresserad av att utveckla gruppdynamik och intresserar sig för hur man genom ledarskap kan få gruppen att dra åt samma håll genom en stor tolerans och respekt för varandra, men samtidigt en gemensam värdegrund och gemensamma övergripande mål. Arbetsmiljön och trivseln kan förbättras genom att man utvecklar en egen ”anda” som alla ”checkar in i”.

  Svens filosofi är att genom sitt förhållningssätt mot både medarbetare och patienter försöka vara en förebild, men att samtidigt vara lyhörd och själv visa respekt och anpassning till gruppens dynamik, och att inte vara rädd för att erkänna sina egna svagheter.

  Till Svens personliga intressen hör friluftsliv i form av fjällvandringar, fiske och skidturer tillsammans med hunden Hugo, familj och vänner.

  Programledare

  Boel Mörck

  Boel Mörck är chef för område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Uppdraget innebär ett ansvar för Centralkliniken på Östra sjukhuset, all vuxenpsykiatri i Göteborg och cirka 3 500 medarbetare. Boel Mörck är specialist i reumatologi och utsågs till Årets chef i Västra Götalandsregionen 2014 när hon var verksamhetschef på reumatologikliniken. Hon började sin bana inom sjukvården som sjukvårdsbiträde på 1970-talet, hon har ett fackligt förflutet och har sedan 1997 haft olika chefs- och ledarskapsuppdrag inom sjukvården. Hon har ett stort engagemang för verksamhetsutveckling inklusive användande av digitala vårdtjänster. Hittas på Twitter: @BMrck.

  Catharina Wöhlecke-Haglund

  Catharina Wöhlecke-Haglund är professionell coach och konsult i ledarutveckling och kommunikation. I över 25 års tid har hon arbetat med organisationer och ledare från både privat och offentlig verksamhet. Catharina är fysioterapeut från Lunds Universitet men ganska tidigt blev hon intresserad av utbildning, och sadlade om via ett längre uppdrag i SAS som utbildare i kundservice och teamutveckling. Hon har arbetat i USA med samma frågor i 5 år, då ledarutveckling fick mer och mer fokus. Catharina har längs vägen vidareutbildat sig inom en rad beteendevetenskapliga discipliner. Hon lär sig, via nyfikenhet och spännande uppdrag med olika kollegor, kontinuerligt mer om nya aspekter av ledar- och organisationsutveckling.

  Sedan tre år har Catharina varit delaktig i ledarskapsprogrammen inom Svensk Reumatologisk Förening – RULe och RUCh – och just nu är hon involverad i ledningsgruppsutveckling inom Stockholms läns landsting. Hon har hållit i mentorprogram för bl.a. If försäkringar, Maersk och BRIO.

  Förutom detta arbete har hon tillsammans med en kollega skrivit ”Tonårsboken”, en hjälp för tonårsföräldrar, är en passionerad golfspelare, mor till tre barn och reser så mycket det går runt i världen.

  Programledning

  Boel Mörck
  Reumatolog, chef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

  Gerd-Marie Alenius
  Reumatolog, tidigare verksamhetschef vid Reumatologiska kliniken Västerbotten

  Catharina Wöhlecke-Haglund
  Ledarskapscoach, Perspectiva

  Tidigare gäster

  Modul 1
  Ann Söderström, Hälso och Sjukvårdsdirektör VGR

  Modul 2
  Patrik Sundström, Digital chef på SKR
  Tobias Perdahl, Medicinsk chef Doktor 24

  Modul 3
  Björn Eriksson, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm
  Louise Bringselius, Docent, lektor i organisation och ledning och forskningsledare i Tillitsdelegationen

  Modul 4
  Tina Craaford, Ordförande för Chefläkarföreningen
  Peter Graf, VD Vårdbolaget Tiohundra

   

  TED Talks
  Videotips

  Podcasts