RULe

Reumatologins Utvecklingsprogram för Ledarskap

RULe är SRF:s satsning på ledarskapsutbildning. Syftet med RULe är att stärka reumatologins ställning genom att motivera och förbereda ett antal reumatologer inför olika typer av ledaruppdrag.

Rule genomförs i kullar om 18 deltagare som samlas under fyra internat. Den första RULe-omgången genomfördes under 2015 och den andra under 2017. RULe 2021 är under planering.

Läs mer om RULe:

Reumabulletinen nr 98 (4/2014), på sidorna 8–9, skrevs det om satsningen inför RULe 1.

Ett reportage från den första modulen 2015 finns på sidorna 8–11 i Reumabulletinen nr 105 (3/2015).

Ännu en text om RULe 1, skriven efter den sista modulen, finns med i Reumbulletinen nr 109 (1/2016) på sidorna 33–34.

I våras kunde man i Reumabulletinen nr 146 (3/2021) läsa om deltagares upplevelser och lärdomar från RULe men också om vad de gör idag.