Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19 (Uppdatering 2020-05-24)

Under det nuvarande COVID-19 coronavirusutbrottet finns det många frågor bland personer med reumatiska sjukdomar som tar immunsuppressiva anti-reumatiska läkemedel, såsom biologiska läkemedel, JAK-hämmare, kortison och metotrexat.

I nuläget bedöms inte patienter som får immunsuppressiva läkemedel för reumatisk sjukdom vara en riskgrupp för svår COVID-19 infektion. Självklart kan patienter med reumatisk sjukdom tillhöra en riskgrupp av andra skäl, se Folkhälsomyndighetens hemsida.

De immunsuppressiva läkemedlen utgör behandlingen av den reumatiska sjukdomen. När, eller om, du som patient slutar med dessa läkemedel kan du få ett skov. Vi vet i dagsläget inte tillräckligt mycket om inverkan av anti-reumatiska läkemedel på en eventuell coronavirusinfektion för att kunna ge tydliga kunskaps-baserade råd. Vi rekommenderar dig att inte stoppa eller minska din anti-reumatiska behandling om du inte har infektionstecken. Du kan också fortsätta som vanligt (dvs med lägsta möjliga dos) med din smärtstillande behandling som ofta är paracetamol (t ex Alvedon och Panodil) eller NSAID-preparat (t ex Orudis, Naproxen, Brufen, Ibumetin, Diklofenak och Voltaren med flera).

Du kan ha läst eller hört i media att man kan behandla COVID-19 med läkemedel mot malaria vilket innebär behandling med Klorokinfosfat eller Plaquenil. All behandling av COVID-19 sköts via infektionsläkare och dessa läkemedel kan användas som experimentell behandling mot själva virusinfektionen. Det finns i nuläget inget som talar för att de kan ges i förebyggande syfte. Om du står på något av dessa läkemedel bör du fortsätta med medicineringen enligt ordination.

Om du tror att du är smittad av COVID-19, eller är i behov av sjukvårdsrådgivning, ring 1177 eller läs på 1177.se. De kommer ge dig råd om hur du ska gå vidare. Berätta om din läkemedelsbehandling och om du har någon sjukdom som påverkar hjärta eller lungor. För att inte sprida smitta vidare ska du inte komma till reumatologens mottagning eller avdelning om du har tecken på luftvägsinfektion.

Om du har allmänna frågor om COVID-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om du har luftvägssymtom och feber och misstänker att du kan ha COVID-19 infektion bör du avbryta din antireumatiska behandling, precis som du skulle göra vid annan infektion. Behandlingen kan återupptas när infektionen har läkt. Diskutera detta med din reumatolog. Om du använder kortison bör du fortsätta med detta om du inte får andra förhållningsorder från din reumatolog.
Dessa rekommendationer är baserade på ACR:s, EULAR:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer som kan hittas på: https://www.rheumatology.org/Announcementswww.eular.org/eular_guidance_for_patients_covid19_outbreak.cfm

och www.folkhalsomyndigheten.se

För att öka kunskapen och studera om och hur patienter med reumatisk sjukdom påverkas av COVID-19, så registrerar vi om du som patient har haft infektionen, i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) vid besök hos eller kontakt med din reumatolog. Liknande initiativ finns i hela Europa och i USA.

Bilaga: Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19 (Uppdatering 2020-05-24)

Om ni vill länka till dokumentet, använd denna länk: https://svenskreumatologi.se/wp-content/uploads/2020/03/reuma_covid.pdf